Nazwa pełna

FUNDACJA ACADEMIA IURIS IM. MACIEJA BEDNARKIEWICZA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000107943

NIP

5252240278

REGON

015180915

Data rejestracji

17 maja 2002 r.

Adres siedziby

Freta 20/24A, 00-227 Warszawa, Polska

Cel działania

Fundacja realizuje następujące cele: a) umacnia praworządność chroniąc prawa i wolności człowieka i obywatela b) urzeczywistnia wizję społeczeństwa obywatelskiego c) wspiera proces jednoczenia europy d) organizuje pomoc studentom i absolwentom szkół wyższych w doskonaleniu umiejętności zawodowych i podejmowaniu pracy, w szczególności w zawodach prawniczych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes lub wiceprezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Rada Fundatorów Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY