Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO CYBERNETYCZNE ODDZIAŁ ŁÓDZKI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000107833

NIP

7251087717

REGON

470956823

Data rejestracji

24 kwietnia 2002 r.

Adres siedziby

Wólczańska 215 / 267, 93-005 Łódź, Polska

Cel działania

Celem oł ptc jest prowadzenie, inicjowanie, popieranie badań naukowych w dziedzinie cybernetyki, innych nauk systemowych i informatycznych oraz popularyzowanie praktycznego zastosowania ich osiągnięć w gospodarce narodowej i w życiu społecznym oraz szkolenie i poradnictwo w wymienionych dziedzinach.

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do zawierania umów i składania oświadczeń woli, z których wynikają lub mogą wynikać zobowiązania majątkowe (finansowe) całego towarzystwa lub wyłącznie zarządu oł ptc, wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch różnych spośród trzech następujących osób: prezesa, skarbnika oraz upoważnionego przez prezydium wiceprezesa, którzy swą zgodę stwierdzają poprzez złożenie podpisów na właściwych dokumentach. 2. Do ważności pism i dokumentów innych niż wyżej określone wymagany jest podpis co najmniej 1 członka prezydium. 3. Pisma o charakterze organizacyjnym, administracyjnym, informacyjnym itp. Podpisują osoby upoważnione przez prezesa.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Oł Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ DZIAŁ "A" 511 SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI, WYDZIAŁ I CYWILNY