Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 24 kwietnia 2002 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO POLSKA - UKRAINA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000106619

REGON

012613271

Data rejestracji

24 kwietnia 2002 r.

Adres siedziby

Górnośląska 20 / 1, 00-484 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem towarzystwa jest: 1/ krztałtowanie Polskiej opinii publicznej w zakresie stosunków polsko - ukraińskich w przeszłości i dzisiaj oraz szerzenie wiedzy o życiu politycznym, społecznym i kulturalnym narodu ukraińskiego; 2/ wielostronna współpraca z grupą narodową ukraińską, posiadającą obywatelstwo Polskie, zamieszkałą na terenie rzeczypospolitej Polskiej; 3/ wielostronna współpraca z polakami, obywatelami radzieckimi, zamieszkałymi na terenie republiki ukraińskiej; 4/ wymiana poglądów i doświadczeń z ukraińskimi środowiskami i stowarzyszeniami; 5/ współpraca - w łączności ze wspólnotą Polską i innymi organizacjami o podobnym charakterze w Polsce - ze stowarzyszeniem społeczno - kulturalnym polaków na ukrainie oraz innymi towarzystwami przyjaźni między Polską a ukrainą.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Par. 27 do kompetencji zarządu głównego należy: 1) reprezentowanie towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu; Par. 54 ust. 1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są dwa podpisy: przewodniczącego zarządu głównego lub jego zastępcy oraz sekretarza generalnego bądź skarbnika; Ust. 2. Osoby wymienione w ust. 1 mogą udzielać właściwych prłnomocnictw innym osobom;

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1172 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY