Nazwa pełna

POLSKI KOMITET ENERGII ELEKTRYCZNEJ

KRS

0000106604

NIP

5262365886

REGON

012899497

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

10 maja 2002 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Rada Zarządzająca Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do kompetencji rady zarządzającej nalęży reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz. Do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków rady zarządzającej, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego lub sekretarza.

Zobacz jeszcze 109 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

101,4 tys. zł

Inne dane

Adres www

HTTP://WWW.PKEE.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 3044 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015