Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 11, obowiązujące od 28 marca 2019 r.

Nazwa pełna

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO

Forma prawna

ZWIĄZEK SPORTOWY

KRS

0000106235

NIP

7792198569

REGON

634350605

Data rejestracji

23 kwietnia 2002 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Starołęcka 36, 61-361 Poznań, Polska

Cel działania

Celem wzbs jest popularyzacja, rozwijanie kultury, kultury fizycznej i podnoszenie poziomu dyscypliny sportowej - brydża. Wzbs wykorzystuje intelektualne, poznawcze, wychowawcze, twórcze i inne walory brydża porównawczego, szczególnie w działalności wśród młodzieży. Szerzy wiedzę o walorach brydża porównawczego oraz czynnie wspiera działania podejmowane w tej dziedzinie. Krzewi zamiłowanie i nawyki do gry fair i kultury obyczajów. Uczestniczy w zwalczaniu nałogu palenia tytoniu. Upowszechnia informacje o znaczących wynikach Polskich brydżystów, o historii i teorii gry w brydża oraz prawie brydżowym. Zachowuje w swojej działalności równowagę pomiędzy brydżem uprawianym w formie sportu rekreacyjnego, a brydżem uprawianym w formach kwalifikowanego wyczynu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wielkopolski związek brydża sportowego reprezentuje prezes zarządu, a w razie jego nieobecności wiceprezes. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych związku, wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz członka zarządu.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komitet założycielski
Inne dane

Adres WWW

BRYDZ.WLKP.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY