Nazwa pełna

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO

Forma prawna

ZWIĄZEK SPORTOWY

KRS

0000106235

NIP

7792198569

REGON

634350605

Data rejestracji

23 kwietnia 2002 r.

Adres siedziby

Starołęcka 36, 61-361 Poznań, Polska

Cel działania

Celem wzbs jest popularyzacja, rozwijanie kultury, kultury fizycznej i podnoszenie poziomu dyscypliny sportowej - brydża. Wzbs wykorzystuje intelektualne, poznawcze, wychowawcze, twórcze i inne walory brydża porównawczego, szczególnie w działalności wśród młodzieży. Szerzy wiedzę o walorach brydża porównawczego oraz czynnie wspiera działania podejmowane w tej dziedzinie. Krzewi zamiłowanie i nawyki do gry fair i kultury obyczajów. Uczestniczy w zwalczaniu nałogu palenia tytoniu. Upowszechnia informacje o znaczących wynikach Polskich brydżystów, o historii i teorii gry w brydża oraz prawie brydżowym. Zachowuje w swojej działalności równowagę pomiędzy brydżem uprawianym w formie sportu rekreacyjnego, a brydżem uprawianym w formach kwalifikowanego wyczynu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wielkopolski związek brydża sportowego reprezentuje prezes zarządu, a w razie jego nieobecności wiceprezes. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych związku, wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz członka zarządu.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komitet założycielski
Inne dane

Adres www

BRYDZ.WLKP.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY