Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO "UNIVERSITATIS VARSOVIENSIS"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000105627

NIP

5260021527

REGON

011569013

Data rejestracji

6 maja 2002 r.

Adres siedziby

Żwirki I Wigury 99 A, 02-089 Warszawa, Polska

Cel działania

Par. 5 celem fundacji jest działanie na rzecz zaspokajania potrzeb naukowych, oświatowo - wychowawczych, kulturalnych, kultury fizycznej i sportu studentów i absolwentów uniwersytetu warszawskiego, a w szczególności: - pomoc studentom i absolwentom uniwesytetu warszawskiego w znalezieniu pracy oraz zapewnieniu podstawowych warunków mieszkaniowych i rozwiązywaniu problemów socjalno - bytowych, - promowanie w kraju i za granicą osiągnięć studentów uniwestyetu warszawskiego, - skupianie wokół idei fundacji przedstawicieli nauki, kultury i sztuki w kraju i za granicą, - promowanie w kraju i za granicą idei integracji europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do środowisk związanych z uniwersytetem warszawskim.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

709,6 tys. zł

2008 r.

8 tys. zł

2006 r.

15,1 tys. zł

2006
2008
2020
15,1 tys. zł 8 tys. zł 709,6 tys. zł
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Par. 27 ust. 1 zarząd w szczególności: i. Reprezentuje fundację na zewnątrz par. 29 ust. 1 oświadczenia woli w imieniu fundacji składają co najmniej dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub wiceprezes. Ust. 2 oświadczenia skierowane przez osoby trzecie do fundacji mogą być skutecznie przyjęte przez poszczególnych członków zarządu.

Kapituła Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 2807 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001