Poprzednio

LAAM

Nazwa pełna

SERIS LAAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000104881

NIP

5832702910

REGON

192086930

Adres siedziby

Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 kwietnia 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

6 mln zł

2022 r.

13 mln zł

2021 r.

12,8 mln zł

2020 r.

11,6 mln zł

2019 r.

12,1 mln zł

2018 r.

12,4 mln zł

2017 r.

13 mln zł

2016 r.

14,9 mln zł

2015 r.

12,7 mln zł

2014 r.

11,8 mln zł

2013 r.

9,1 mln zł

2012 r.

4,6 mln zł

2011 r.

2,6 mln zł

2010 r.

4 mln zł

2009 r.

2,9 mln zł

2008 r.

1,8 mln zł

2007 r.

1 mln zł

2006 r.

752,5 tys. zł

2005 r.

265,1 tys. zł

2004 r.

216,6 tys. zł

2003 r.

153,1 tys. zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
153,1 tys. zł 216,6 tys. zł 265,1 tys. zł 752,5 tys. zł 1 mln zł 1,8 mln zł 2,9 mln zł 4 mln zł 2,6 mln zł 4,6 mln zł 9,1 mln zł 11,8 mln zł 12,7 mln zł 14,9 mln zł 13 mln zł 12,4 mln zł 12,1 mln zł 11,6 mln zł 12,8 mln zł 13 mln zł 6 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 14940 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001