Poprzednio

PAGED-SKLEJKA

Nazwa pełna

PAGED MORĄG SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000010478

NIP

7411378488

REGON

510445569

Adres siedziby

Mazurska 1, 14-300 Morąg, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

27 kwietnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

120,6 mln zł

Kapitał wpłacony

120,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem samoistnym lub jednym z prokurentów łącznych

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 30 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 8 lutego 2019 r.

    PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

6 tys. zł

2020 r.

169,7 tys. zł

2015 r.

257,5 tys. zł

2014 r.

26 tys. zł

2009 r.

270 tys. zł

2007 r.

109 tys. zł

2006 r.

109 tys. zł

2004 r.

2,5 tys. zł

2004
2006
2007
2009
2014
2015
2020
2021
2,5 tys. zł 109 tys. zł 109 tys. zł 270 tys. zł 26 tys. zł 257,5 tys. zł 169,7 tys. zł 6 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

SKLEJKA@PAGED.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2057 SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W OLSZTYNIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000