Nazwa pełna

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

KRS

0000104695

NIP

5260000991

REGON

012015529

Data rejestracji

9 kwietnia 2002 r.

Data ostatniej zmiany

4 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Leona Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność organizacji komercyjnych I pracodawców

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

  • Działalność związana z oprogramowaniem

  • Wydawanie książek

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Pozostała działalność wydawnicza

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw I obowiązków majątkowych związku są upoważnione dwie osoby spośród członków zarządu działające łącznie lub pełnomocnicy ustanowieni przez zarząd działający w granicach udzielonych im pełnomocnictw

Zobacz jeszcze 38 wpisów historycznych
Rada Związku Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 32 wpisy historyczne
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR IZB GOSPODARCZYCH IG-19 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001