IZBA GOSPODARCZA

Numer KRS

0000104695

Numer NIP

5260000991

Numer REGON

12015529

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZKU SĄ UPOWAŻNIONE DWIE OSOBY SPOŚRÓD CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE LUB PEŁNOMOCNICY USTANOWIENI PRZEZ ZARZĄD DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UDZIELONYCH IM PEŁNOMOCNICTW

ul. Zbigniewa Herberta 8

00-380 Warszawa

Polska

Działalność według PKD
  • 94, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW
  • 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
  • 63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
  • 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
  • 58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
  • 58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
  • 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA