Dane aktualne

Nazwa pełna

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

Data rejestracji

9 kwietnia 2002 r.

KRS

0000104695

NIP

5260000991

REGON

012015529

Adres siedziby

Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność organizacji komercyjnych I pracodawców

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

  • Działalność związana z oprogramowaniem

  • Wydawanie książek

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Pozostała działalność wydawnicza

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw I obowiązków majątkowych związku są upoważnione dwie osoby spośród członków zarządu działające łącznie lub pełnomocnicy ustanowieni przez zarząd działający w granicach udzielonych im pełnomocnictw

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR IZB GOSPODARCZYCH IG-19 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001

Ta organizacja ma jeszcze 69 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »