Nazwa pełna

"JANTAR 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000104133

NIP

8392657011

REGON

771283417

Adres siedziby

Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 kwietnia 2002 r.

Kapitał zakładowy

1,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest samodzielnie każdy członek zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

8,4 mln zł

2022 r.

9,1 mln zł

2021 r.

10,7 mln zł

2020 r.

12,4 mln zł

2019 r.

13,6 mln zł

2018 r.

13,6 mln zł

2017 r.

11,8 mln zł

2016 r.

11,2 mln zł

2015 r.

12,9 mln zł

2014 r.

16,4 mln zł

2013 r.

19,3 mln zł

2012 r.

16,4 mln zł

2011 r.

4,7 mln zł

2010 r.

427,2 tys. zł

2009 r.

368,1 tys. zł

2008 r.

360 tys. zł

2007 r.

233,9 tys. zł

2006 r.

232,6 tys. zł

2005 r.

280,9 tys. zł

2004 r.

169,5 tys. zł

2003 r.

2,7 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,7 mln zł 169,5 tys. zł 280,9 tys. zł 232,6 tys. zł 233,9 tys. zł 360 tys. zł 368,1 tys. zł 427,2 tys. zł 4,7 mln zł 16,4 mln zł 19,3 mln zł 16,4 mln zł 12,9 mln zł 11,2 mln zł 11,8 mln zł 13,6 mln zł 13,6 mln zł 12,4 mln zł 10,7 mln zł 9,1 mln zł 8,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1717 SĄD REJONOWY W SŁUPSKU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA DS. REJESTROWYCH, UPADŁOŚCIOWYCH I UKŁADOWYCH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001