Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

4,6 mln zł

2020 r.

4 mln zł

2003 r.

528,6 zł

2003
2020
2021
528,6 zł 4 mln zł 4,6 mln zł