Nazwa pełna

"ARCO" PAWEŁ NAGŁY, JACEK DUDAK SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000103901

NIP

6251954154

REGON

273678236

Adres siedziby

Aleja Wojciecha Korfantego 138, 40-156 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

11 kwietnia 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Każdy wspólnik samodzielnie reprezentuje spółkę w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych 2. Prawo określone w ust. 1 wspólnicy wykonują jednoobowo

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki jawnej

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Od 11 kwietnia 2002 r.

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 11 kwietnia 2002 r.

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3 mln zł

2020 r.

4 mln zł

2003 r.

528,6 zł

2003
2020
2021
528,6 zł 4 mln zł 3 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

193,7 tys. zł

193,7 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002