Nazwa pełna

RADA PROGRAMOWA TYGODNIKA "NIWA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000103877

NIP

5421950204

REGON

050317040

Data rejestracji

29 marca 2002 r.

Adres siedziby

Zamenhofa 27, 15-959 Białystok, Polska

Cel działania

1. Współtworzenie wraz z redakcją oblicza programowego tygodnika "Niwa", 2. Podnoszenie kręgu odbiorców tygodnika "Niwa", 3. Inicjowanie i rozwijanie wszelkich form twórczości dziennikarskiej i publicystycznej w środowiskach białoruskich.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

8 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wszyscy członkowie zarządu łącznie. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych rady wymagane są podpisy przewodniczącego i skarbnika lub w ich zastępstwie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 526 SĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY