Poprzednio

AGRI PLUS

Nazwa pełna

AGRI PLUS WIELKOPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000103850

NIP

7771022109

REGON

630361380

Data rejestracji

11 kwietnia 2002 r.

Adres siedziby

Marcelińska 92, 60-324 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

20,5 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2007 r.

353,1 zł

Beneficjenci rzeczywiści
Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego prawo reprezentacji przysługuje prezesowi zarządu samodzielnie, natomiast w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli uprawnieni są: prezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu łącznie oraz członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 11624 SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015