Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 26 maja 2023 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO "ŻYWIA"

KRS

0001038029

NIP

6112826381

REGON

525407270

Adres siedziby

Topolowa 11 / 1, Jeżów Sudecki, 58-522 Siedlęcin, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

25 maja 2023 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie, w tym prezes lub wiceprezes. 2. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 10 000,00 zł - oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać jednoosobowo prezes.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023