Poprzednio

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ARMA-KROSNO"

Nazwa pełna

ARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000103512

NIP

6842021218

REGON

370383796

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła II 80 / 5, 00-175 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 marca 2002 r.

Kapitał zakładowy

102 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: a. Pełniący funkcję członka zarządu kzrysztof tokarz samodzielnie, lub b. Każdy z pozostałych członków zarządu łącznie z krzysztofem tokarz, lub c. Każdy z pozostałych członków zarządu łącznie zprokurentem.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

16,3 mln zł

2021 r.

16,2 mln zł

2020 r.

17,1 mln zł

2019 r.

15,8 mln zł

2018 r.

15,2 mln zł

2017 r.

17,4 mln zł

2016 r.

16,2 mln zł

2015 r.

14,2 mln zł

2014 r.

13,3 mln zł

2013 r.

13,1 mln zł

2012 r.

8,3 mln zł

2011 r.

6,1 mln zł

2010 r.

5,2 mln zł

2009 r.

4,3 mln zł

2008 r.

3,2 mln zł

2007 r.

2 mln zł

2006 r.

973,7 tys. zł

2005 r.

572,8 tys. zł

2004 r.

360,4 tys. zł

2003 r.

470,8 tys. zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
470,8 tys. zł 360,4 tys. zł 572,8 tys. zł 973,7 tys. zł 2 mln zł 3,2 mln zł 4,3 mln zł 5,2 mln zł 6,1 mln zł 8,3 mln zł 13,1 mln zł 13,3 mln zł 14,2 mln zł 16,2 mln zł 17,4 mln zł 15,2 mln zł 15,8 mln zł 17,1 mln zł 16,2 mln zł 16,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 752B SĄD REJONOWY W KROŚNIE, SĄD GOSPODARCZY WYDZIAŁ V

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001