Nazwa pełna

MIĘDZYWOJEWÓDZKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW

KRS

0000103499

NIP

8130268633

REGON

000455404

Adres siedziby

Rejtana 8, 35-959 Rzeszów, Polska

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

Data rejestracji

28 marca 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu albo jeden członek zarządu i osoba przez zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik). Zarząd składa oświadczenie woli na piśmie w ten sposób, że pod nazwą spółdzielni podpisujący zamieszczają swoje podpisy.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 33 wpisy historyczne
Pełnomocnicy
  • Od 17 grudnia 2010 r.

    Pełnomocnik zarządu ds. Zabezpieczenia technicznego

  • Od 8 marca 2023 r.

    Pełnomocnik zarządu do spraw finansowych

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

5,4 mln zł

2022 r.

5,2 mln zł

2021 r.

5,8 mln zł

2020 r.

6,6 mln zł

2019 r.

6,2 mln zł

2018 r.

6,7 mln zł

2017 r.

5,8 mln zł

2016 r.

6,2 mln zł

2015 r.

5,4 mln zł

2014 r.

6,4 mln zł

2013 r.

7,8 mln zł

2012 r.

7,4 mln zł

2011 r.

7 mln zł

2010 r.

8,1 mln zł

2009 r.

8,4 mln zł

2008 r.

8 mln zł

2007 r.

5,7 mln zł

2006 r.

4,9 mln zł

2005 r.

4,5 mln zł

2004 r.

4,4 mln zł

2003 r.

4,6 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4,6 mln zł 4,4 mln zł 4,5 mln zł 4,9 mln zł 5,7 mln zł 8 mln zł 8,4 mln zł 8,1 mln zł 7 mln zł 7,4 mln zł 7,8 mln zł 6,4 mln zł 5,4 mln zł 6,2 mln zł 5,8 mln zł 6,7 mln zł 6,2 mln zł 6,6 mln zł 5,8 mln zł 5,2 mln zł 5,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI ARS XII 204 SĄD REJONOWY - SĄD GOSPODARCZY W RZESZOWIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001