Nazwa pełna

TECHNOKONSULT INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0001030498

NIP

1133096637

REGON

525352333

Adres siedziby

Rodziny Hiszpańskich 8 / Id 1.04, 02-685 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 maja 2023 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie

 • Od 19 maja 2023 r.

  PREZES ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 19 maja 2023 r.

  Wartość udziałów

  3 tys. zł

  Liczba udziałów

  60

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  2 tys. zł

  Liczba udziałów

  40

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
 • PROKURA ODDZIELNA

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023