Nazwa pełna

GRABSKIEGO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0001028395

NIP

6343019077

REGON

523969495

Adres siedziby

Wincentego Pola 32A, 40-596 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 kwietnia 2023 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie; W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem;

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 12 kwietnia 2023 r.

  Wartość udziałów

  240 tys. zł

  Liczba udziałów

  240

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 kwietnia 2023 r.

  Wartość udziałów

  160 tys. zł

  Liczba udziałów

  160

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 kwietnia 2023 r.

  Wartość udziałów

  300 tys. zł

  Liczba udziałów

  300

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  300 tys. zł

  Liczba udziałów

  300

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022