Sprawozdanie za okres 30 marca 2016 r. — 31 grudnia 2017 r.

Roczne sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie za rok 2017

Roczne sprawozdanie finansowe

Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 21.12.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 21.12.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 21.12.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 21.12.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 21.12.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 20.12.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 17.04.2019

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 07.01.2019

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 07.10.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 21.10.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 18.11.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 12.10.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 13.10.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 11.10.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 09.10.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 04.10.2007

  01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 25.10.2006

  01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 17.08.2005

  01. 01. 2004 do 31. 12. 2004

 • 13.10.2004

  01. 01. 2003r. - 31. 12. 2003r.

 • 23.10.2003

  Od 01. 01. 2002 do 31. 12. 2002

 • 25.09.2002

  01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 do 31. 12. 2004

 • 01. 01. 2003r. - 31. 12. 2003r.

 • Od 01. 01. 2002 do 31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 do 31. 12. 2004

 • 01. 01. 2003r. - 31. 12. 2003r.

 • Od 01. 01. 2002 do 31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 do 31. 12. 2004

 • 01. 01. 2003r. - 31. 12. 2003r.

 • Od 01. 01. 2002 do 31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  SERIA C

  Liczba akcji w serii

  500

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA F

  Liczba akcji w serii

  30000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  G

  Liczba akcji w serii

  500

  Uprzywilejowanie

  500 AKCJI SERII G UPRZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE DYWIDENDY W TEN SPOSÓB, ŻE PRZYZNAJĄ UPRAWNIONEMU DYWIDENDĘ, KTÓRA PRZEWYŻSZA NIE WIĘCEJ NIŻ O POŁOWĘ DYWIDENDĘ PRZEZNACZONĄ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH.

Wartość udziałów objętych za aport
 • 3 300 000,00 ZŁ