Poprzednio

BŁĘKITNA GALERIA

Nazwa pełna

COLOR PARK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000102615

NIP

9460014184

REGON

430602447

Adres siedziby

Powstańców Śląskich 103 / 1, 01-355 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

3 kwietnia 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

3,1 mln zł

Kapitał wpłacony

3,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje każdy członek zarządu samodzielnie . Zarząd składa się z jednego do pięciu członków.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

17,5 tys. zł

2004 r.

1,7 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.COLORPARK.PL

Adres e-mail

KSIĘGOWOŚĆ@COLORPARK.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3608 SĄD REJONOWY-SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1995