Nazwa pełna

COLOR PARK SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000102615

NIP

9460014184

REGON

430602447

Data rejestracji

3 kwietnia 2002 r.

Adres siedziby

Powstańców Śląskich 103 / 1, 01-355 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

3,1 mln zł

Kapitał wpłacony

3,1 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

17,5 tys. zł

2004 r.

1,7 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje każdy członek zarządu samodzielnie . Zarząd składa się z jednego do pięciu członków.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Adres www

WWW.COLORPARK.PL

Adres e-mail

KSIĘGOWOŚĆ@COLORPARK.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3608 SĄD REJONOWY-SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1995