Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 10 marca 2023 r.

Nazwa pełna

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE INSTRUKTORÓW TECHNIKI JAZDY

KRS

0001024435

NIP

5223252161

REGON

524703925

Adres siedziby

Karabeli 9 / 18, 01-313 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

10 marca 2023 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnienia są: 1. Prezes zarządu łącznie z wiceprezesem zarządu 2. Prezes zarządu łącznie z członkiem zarządu 3. Wiceprezes zarządu łącznie z członkiem zarządu

Cel działania

Prowadzenie działalności służącej podniesieniu poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie świadomości społecznej w tym obszarze oraz działania na rzecz integracji całego środowiska szkoleniowego związanego ze szkoleniem kandydatów na kierowców i kierowców

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór