Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "HOLTUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000102167

NIP

9540019002

REGON

272561578

Adres siedziby

Koszalińska 72, 78-100 Kołobrzeg, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 marca 2002 r.

Kapitał zakładowy

10,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

407,9 tys. zł

2020 r.

670,9 tys. zł

2019 r.

13,4 tys. zł

2018 r.

8 tys. zł

2017 r.

14 tys. zł

2016 r.

17,3 tys. zł

2015 r.

10 tys. zł

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tys. zł 17,3 tys. zł 14 tys. zł 8 tys. zł 13,4 tys. zł 670,9 tys. zł 407,9 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 11918 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015