Poprzednio

SBT POLSKA

Nazwa pełna

WINKELMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000102032

NIP

6911994669

REGON

012765041

Adres siedziby

Jaworzyńska 277, 59-220 Legnica, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 marca 2002 r.

Kapitał zakładowy

80 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, reprezentacja spółki jest jednoosobowa. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświdczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz do reprezentowania spółki upoważnieni są: łącznie dwaj członkowie zarządu; Łącznie członek zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  🇩🇪

  Rezydencja

  🇩🇪

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  79,2 mln zł

  Liczba udziałów

  158400

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
 • Od 11 lipca 2012 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

15,1 mln zł

2019 r.

20,7 mln zł

2018 r.

16,2 mln zł

2017 r.

24,6 mln zł

2016 r.

26,1 mln zł

2015 r.

57,4 mln zł

2014 r.

17,5 mln zł

2013 r.

43,1 mln zł

2012 r.

27,5 mln zł

2011 r.

33,1 mln zł

2010 r.

20,8 mln zł

2009 r.

17,9 mln zł

2008 r.

16,1 mln zł

2007 r.

31,5 mln zł

2006 r.

24,2 mln zł

2005 r.

9,2 mln zł

2004 r.

11,1 mln zł

2003 r.

5,9 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5,9 mln zł 11,1 mln zł 9,2 mln zł 24,2 mln zł 31,5 mln zł 16,1 mln zł 17,9 mln zł 20,8 mln zł 33,1 mln zł 27,5 mln zł 43,1 mln zł 17,5 mln zł 57,4 mln zł 26,1 mln zł 24,6 mln zł 16,2 mln zł 20,7 mln zł 15,1 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1698 SĄD REJONOWY W LEGNICY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001