Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 05.04.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 10.04.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 07.04.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 07.04.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 28.05.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 17.04.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 18.04.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 27.04.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 13.04.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 29.04.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 06.04.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 11.04.2008

  1. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 04.04.2007

  01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 21.04.2006

  01. 01. 2005-31. 12. 2005

 • 23.03.2005

  1. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 03.06.2004

  1. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 13.03.2003

  01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • 27.03.2002

  1. 01. 2001 r. - 31. 12. 2001 r.

 • 24.04.2001

  01. 10. 1999r. -31. 12. 2000r.

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 1. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005-31. 12. 2005

 • 1. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 1. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • 1. 01. 2001 r. - 31. 12. 2001 r.

 • 01. 10. 1999r. -31. 12. 2000r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 1. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005-31. 12. 2005

 • 1. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 1. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • 1. 01. 2001 r. - 31. 12. 2001 r.

 • 01. 10. 1999r. -31. 12. 2000r.

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 1. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005-31. 12. 2005

 • 1. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 1. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • 1. 01. 2001 r. - 31. 12. 2001 r.

 • 01. 10. 1999r. -31. 12. 2000r.

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 1. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 1. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 1. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  427400

  Uprzywilejowanie

  66400 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY (AKTUALNE)1 AKCJA = 2 GŁOSY

 • Nazwa serii

  B1

  Liczba akcji w serii

  600000

 • Nazwa serii

  B2

  Liczba akcji w serii

  600000

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  18772600

 • Nazwa serii

  D1

  Liczba akcji w serii

  6800008

 • Nazwa serii

  D2

  Liczba akcji w serii

  10445464

 • Nazwa serii

  D3

  Liczba akcji w serii

  4006000

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  24000000

 • Nazwa serii

  F

  Liczba akcji w serii

  37490884

 • Nazwa serii

  G

  Liczba akcji w serii

  32000000

 • Nazwa serii

  H

  Liczba akcji w serii

  28328516

 • Nazwa serii

  I

  Liczba akcji w serii

  65000000

 • Nazwa serii

  J

  Liczba akcji w serii

  196120000

 • Nazwa serii

  K

  Liczba akcji w serii

  424590872

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  L

  Liczba akcji w serii

  363935033

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE