STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000101426

Numer NIP

6761762608

Numer REGON

350647584

Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców

Data przyznania statusu OPP

Adres WWW

WWW.LC-KSM.ORG

Sposób reprezentacji

KLUB REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ PREZYDENT LUB, Z JEGO UPOWAŻNIENIA, INNY CZŁONEK ZARZĄDU. ZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWE PODEJMOWANE W IMIENIU KLUBU WYMAGAJĄ PODPISU 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU

ul. Rynek Główny 15

31-008 Kraków

Polska