Nazwa pełna

LIONS CLUB KRAKÓW STARE MIASTO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000101426

NIP

6761762608

REGON

350647584

Data rejestracji

21 marca 2002 r.

Adres siedziby

Rynek Główny 15, 31-008 Kraków, Polska

Cel działania

Celem klubu jest: 1. Tworzenie i podsycanie ducha zrozumienia między ludźmi, 2. Promowanie podstaw dobrego zarządzania i cnót obywatelskich, 3. Branie aktywnego udziału w akcjach obywatelskich, kulturalnych, socjalnych, ochrony zdrowia i opieki społecznej, 4. Jednoczenie członków w więzach przyjaźni, dobrze pojętego koleżeństwa i wzajemnego zrozumienia, 5. Stworzenie platformy otwartej dyskusji o wzystkich problemach ogólnospołecznych; Pod warunkiem jednakże, iż nie będą podejmowane próby pozyskiwania zwolenników dla poglądów politycznych i sekt religijnych, 6. Zachęcanie osób pełniących funkcje publiczne do bezinteresownego służenia społeczeństwu, a także popieranie fachowości i przestrzegania zasad etyczno-moralnych we wszystkich dziedzinach działalności zawodowej, społecznej i w życiu prywatnym.

Zarząd Klubu Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Klub reprezentuje na zewnątrz prezydent lub, z jego upoważnienia, inny członek zarządu. Zobowiązania majątkowe podejmowane w imieniu klubu wymagają podpisu 2 członków zarządu

Zobacz jeszcze 32 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.LC-KSM.ORG

Adres e-mail

LCKRAKOWSTAREMIASTO@LIONS.ORG.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 232 SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE, WYDZIAŁ I CYWILNY