Poprzednio

PPHU "EWA" STRĘKOWSKI

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

17,8 mln zł

10,7 mln zł