Poprzednio

PPHU "EWA" STRĘKOWSKI

Nazwa pełna

EWADRUK STRĘKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000101320

NIP

7181615340

REGON

450188475

Adres siedziby

Fabryczna 12, 18-300 Zambrów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

20 marca 2002 r.

Wielkość organizacji

Mała

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik samodzielnie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

26,1 tys. zł

2021 r.

1,6 mln zł

2020 r.

122,1 tys. zł

2019 r.

6,2 mln zł

2018 r.

195,4 tys. zł

2017 r.

782,1 tys. zł

2016 r.

4,3 mln zł

2015 r.

164,2 tys. zł

2014 r.

217,7 tys. zł

2013 r.

578,5 tys. zł

2012 r.

260,3 tys. zł

2011 r.

331,9 tys. zł

2010 r.

289,2 tys. zł

2009 r.

2,1 mln zł

2008 r.

369,6 tys. zł

2007 r.

158,5 tys. zł

2006 r.

153,9 tys. zł

2005 r.

521,8 tys. zł

2004 r.

68,2 tys. zł

2003 r.

87,4 tys. zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
87,4 tys. zł 68,2 tys. zł 521,8 tys. zł 153,9 tys. zł 158,5 tys. zł 369,6 tys. zł 2,1 mln zł 289,2 tys. zł 331,9 tys. zł 260,3 tys. zł 578,5 tys. zł 217,7 tys. zł 164,2 tys. zł 4,3 mln zł 782,1 tys. zł 195,4 tys. zł 6,2 mln zł 122,1 tys. zł 1,6 mln zł 26,1 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

17,8 mln zł

10,7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017