Poprzednio

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE "DUMAT" J.B.D. DUDEK

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE "DUMAT" J.B. DUDEK SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000101250

NIP

6440510731

REGON

272113986

Adres siedziby

Katowicka 72, 41-400 Mysłowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

22 marca 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki oraz składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest każdy wspólnik samodzielnie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

3,2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002