Poprzednio

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE "DUMAT" J.B.D. DUDEK

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE "DUMAT" J.B. DUDEK SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000101250

NIP

6440510731

REGON

272113986

Adres siedziby

Katowicka 72, 41-400 Mysłowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

22 marca 2002 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki oraz składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest każdy wspólnik samodzielnie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

3,2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002