Nazwa pełna

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000001010

NIP

8960000032

REGON

931020068

Adres siedziby

Łowiecka 24, 50-220 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

19 lutego 2001 r.

Kapitał zakładowy

74,5 mln zł

Kapitał wpłacony

74,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Spółka notowana na GPW

Skrót:

KGN

Liczba wyemitowanych akcji:

14,9 mln

Wartość rynkowa:

533,4 mln zł

Decyzje UOKiK

18 lipca 2023 r.

DKK-154/2023

Kontrola koncentracji

22 stycznia 2007 r.

RWR-2/2007

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 38 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

6,3 mln zł

2022 r.

1,7 mln zł

2021 r.

30,7 mln zł

2020 r.

17,3 mln zł

2019 r.

57,3 mln zł

2018 r.

959,9 tys. zł

2017 r.

29,5 mln zł

2016 r.

34,8 mln zł

2015 r.

32,5 mln zł

2014 r.

55 mln zł

2013 r.

13,3 mln zł

2012 r.

2,6 mln zł

2011 r.

117 tys. zł

2009 r.

18,9 mln zł

2008 r.

1 mln zł

2006 r.

1,4 mln zł

2005 r.

2 tys. zł

2005
2006
2008
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tys. zł 1,4 mln zł 1 mln zł 18,9 mln zł 117 tys. zł 2,6 mln zł 13,3 mln zł 55 mln zł 32,5 mln zł 34,8 mln zł 29,5 mln zł 959,9 tys. zł 57,3 mln zł 17,3 mln zł 30,7 mln zł 1,7 mln zł 6,3 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

13,5 mln zł

4,6 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

KOGENERACJA@KOGENERACJA.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2498 SĄD REJONOWY WROCŁAW-FABRYCZNA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

DZIENNIK "RZECZPOSPOLITA"

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001