Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KROŚNIEŃSKIEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000100816

NIP

6842167198

REGON

000809003

Data rejestracji

20 marca 2002 r.

Adres siedziby

Grodzka 10, 38-400 Krosno, Polska

Cel działania

A) współdziałanie w podnoszeniu poziomu życia kulturalnego i gospodarczego ziemi krośnieńskiej, b) krzewienie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwa w ich ochronie, c) rozbudzanie wśród mieszkańców zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem krosna i zimi krośnieńskiej i pogłębianie przywiązania do niej, d) współdziałanie na rzecz ochrony zabytków miasta i ziemi krośnieńskiej

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu lub upoważnieni członkowie zarządu reprezentują stowarzyszenie na zewnatrz. Umowy, zobowiązania oraz wszelkie akty prawne wiążące stowarzyszenie pod względem finansowym muszą być podpisane przez prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.

Zobacz jeszcze 30 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.SMZK.ORG

Adres e-mail

TADEUSZ@LOPATKIEWICZ.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ NS REJ.5 SĄD OKRĘGOWY W KROŚNIE WYDZIAŁ I CYWILNY