Poprzednio

USŁUGOWY ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "BIELDRUK" SPÓŁKA JAWNA P. A. DĄBROWSCY

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

50,2 mln zł

25,8 mln zł