Poprzednio

USŁUGOWY ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "BIELDRUK" SPÓŁKA JAWNA P. A. DĄBROWSCY

Nazwa pełna

BIELDRUK DĄBROWSCY SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000100813

NIP

5430001051

REGON

050183378

Adres siedziby

Jacka Kuronia 20, 15-569 Białystok, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

19 marca 2002 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania spółki przysługuje: a) anecie dąbrowskiej – samodzielnie, b) piotrowi dąbrowskiemu – łącznie z aliną dąbrowską albo krzysztofem korolukiem, c) alinie dąbrowskiej – łącznie z piotrem dąbrowskim albo krzysztofem korolukiem, d) krzysztofowi koroluk- łącznie z piotrem dąbrowskim albo aliną dąbrowską.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2023

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Bilans

Aktywa / Pasywa

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

188,1 tys. zł

2022 r.

567,2 tys. zł

2021 r.

25,6 mln zł

2020 r.

1,3 mln zł

2019 r.

23,6 mln zł

2018 r.

160,2 tys. zł

2017 r.

3,1 mln zł

2016 r.

43,5 tys. zł

2015 r.

3,8 mln zł

2013 r.

3,2 tys. zł

2012 r.

974,5 tys. zł

2011 r.

11,8 tys. zł

2008 r.

3,7 tys. zł

2006 r.

24 tys. zł

2006
2008
2011
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
24 tys. zł 3,7 tys. zł 11,8 tys. zł 974,5 tys. zł 3,2 tys. zł 3,8 mln zł 43,5 tys. zł 3,1 mln zł 160,2 tys. zł 23,6 mln zł 1,3 mln zł 25,6 mln zł 567,2 tys. zł 188,1 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2021 - 2027

1

96,3 mln zł

62,6 mln zł

2014 - 2020

7

89,3 mln zł

51,3 mln zł

Łącznie

8

185,6 mln zł

113,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017