Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

22 listopada 2018 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

13 grudnia 2018 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »