Nazwa pełna

"TELEWIZJA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000100679

NIP

5210412987

REGON

010418973

Adres siedziby

Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

20 marca 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

286,6 mln zł

Kapitał wpłacony

286,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 35 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Udział Skarbu Państwa

100 %

Spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Decyzje UOKiK

17 kwietnia 2007 r.

DOK-45/2007

Nadużywanie pozycji dominującej

14 grudnia 2005 r.

DOK-163/2005

Nadużywanie pozycji dominującej; Porozumienia ograniczające konkurencję

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 56 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2,1 mld zł

2021 r.

2 mld zł

2020 r.

2 mld zł

2019 r.

1,5 mld zł

2018 r.

385,7 mln zł

2017 r.

1,2 mld zł

2016 r.

422,7 mln zł

2015 r.

414,5 mln zł

2014 r.

444 mln zł

2013 r.

282,4 mln zł

2012 r.

254,1 mln zł

2011 r.

205,7 mln zł

2010 r.

221,7 mln zł

2009 r.

300,7 mln zł

2008 r.

421,8 mln zł

2007 r.

515,3 mln zł

2006 r.

510,8 mln zł

2005 r.

526,4 mln zł

2004 r.

237,9 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
237,9 mln zł 526,4 mln zł 510,8 mln zł 515,3 mln zł 421,8 mln zł 300,7 mln zł 221,7 mln zł 205,7 mln zł 254,1 mln zł 282,4 mln zł 444 mln zł 414,5 mln zł 422,7 mln zł 1,2 mld zł 385,7 mln zł 1,5 mld zł 2 mld zł 2 mld zł 2,1 mld zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

119,5 mln zł

90,5 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.TVP.PL

Adres e-mail

RZECZNIK@TVP.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 39135 SĄD REJONOWY DLA M. STOŁ. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY- REJESTROWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

"RZECZPOSPOLITA"

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1993