Poprzednio

MANUFAKTURA ŁOMŻA

Nazwa pełna

RARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0001005730

NIP

7182163868

REGON

523833637

Adres siedziby

Mazowiecka 12 / 36, 00-048 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

2 grudnia 2022 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy komplementariusz samodzielnie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022