Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

51,1 mln zł

21,8 mln zł

2007 - 2013

3

12,8 mln zł

4,3 mln zł

Łącznie

9

63,9 mln zł

26,1 mln zł