Poprzednio

PRZEDSIĘBIORSTWO INTERMAG

Nazwa pełna

INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000100441

NIP

6370112065

REGON

001341192

Adres siedziby

Aleja 1000-Lecia 15G, 32-300 Olkusz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 marca 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

177 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu spółki składają dwóch członkó zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 19 marca 2002 r.

  Wartość udziałów

  30 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 maja 2004 r.

  Wartość udziałów

  30 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 8 października 2010 r.

  Wartość udziałów

  60 tys. zł

  Liczba udziałów

  40

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 8 października 2010 r.

  Wartość udziałów

  30 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 października 2018 r.

  Wartość udziałów

  27 tys. zł

  Liczba udziałów

  18

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

37,6 tys. zł

2021 r.

71,4 tys. zł

2020 r.

5,4 mln zł

2019 r.

7,8 mln zł

2018 r.

2 mln zł

2017 r.

8,7 mln zł

2016 r.

36,5 tys. zł

2015 r.

7,7 mln zł

2014 r.

695,5 tys. zł

2013 r.

7,5 mln zł

2012 r.

38,3 tys. zł

2011 r.

186,9 tys. zł

2010 r.

126,2 tys. zł

2009 r.

236,7 tys. zł

2008 r.

12,5 tys. zł

2007 r.

573 tys. zł

2006 r.

1,8 tys. zł

2005 r.

120 tys. zł

2004 r.

39,8 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
39,8 tys. zł 120 tys. zł 1,8 tys. zł 573 tys. zł 12,5 tys. zł 236,7 tys. zł 126,2 tys. zł 186,9 tys. zł 38,3 tys. zł 7,5 mln zł 695,5 tys. zł 7,7 mln zł 36,5 tys. zł 8,7 mln zł 2 mln zł 7,8 mln zł 5,4 mln zł 71,4 tys. zł 37,6 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

51,1 mln zł

21,8 mln zł

2007 - 2013

3

12,8 mln zł

4,3 mln zł

Łącznie

9

63,9 mln zł

26,1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1260 SĄD REJONOWY W KATOWICACH, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002