Nazwa pełna

"GATES POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000100394

NIP

6912085880

REGON

390705356

Adres siedziby

Jaworzyńska 301, 59-220 Legnica, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 marca 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

137,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie. Reprezentacja spółki przez innych niż prezes członków zarządu wymaga współdziałania dwóch członków zarządu lub członka zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET PIĄTY USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU Z DNIA 1 MARCA 2018 R. (DZ. U. Z 2018 R., POZ. 723 Z PÓŹN. ZM.). WSZYSTKIE PODMIOTY W RAMACH ŁAŃCUCHA PRAW WŁAŚCICIELSKICH (UDZIAŁOWYCH) OD SPÓŁKI GATES POLSKA SP. Z O.O. DO SPÓŁKI GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC (SYMBOL NOTOWAŃ NA GIEŁDZIE W NOWYM JORKU (NYSE): GTES) SĄ POŚREDNIO W 100% WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC (NYSE: GTES). INFORMACJE O NOTOWANEJ NA GIEŁDZIE SPÓŁCE GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC (NYSE: GTES), KTÓRA JEST SPÓŁKĄ MATKĄ, JAK RÓWNIEŻ O PODMIOTACH Z NIĄ POWIĄZANYCH, SĄ DOSTĘPNE PUBLICZNIE I REGULARNIE AKTUALIZOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION): HTTPS://WWW.SEC.GOV/

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  44,6 mln zł

  Liczba udziałów

  89171

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  93,3 mln zł

  Liczba udziałów

  186621

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
 • Od 28 lutego 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

5 mln zł

2020 r.

6,1 mln zł

2019 r.

30,8 mln zł

2018 r.

1,2 mln zł

2017 r.

23,3 mln zł

2016 r.

16,6 mln zł

2015 r.

19,3 mln zł

2014 r.

15,7 mln zł

2013 r.

9,2 mln zł

2012 r.

12,5 mln zł

2011 r.

8,7 mln zł

2010 r.

9,9 mln zł

2009 r.

7,3 tys. zł

2008 r.

7,3 mln zł

2007 r.

6,5 mln zł

2006 r.

5,5 mln zł

2005 r.

3,7 mln zł

2004 r.

10,7 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10,7 tys. zł 3,7 mln zł 5,5 mln zł 6,5 mln zł 7,3 mln zł 7,3 tys. zł 9,9 mln zł 8,7 mln zł 12,5 mln zł 9,2 mln zł 15,7 mln zł 19,3 mln zł 16,6 mln zł 23,3 mln zł 1,2 mln zł 30,8 mln zł 6,1 mln zł 5 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1805 SĄD REJONOWY W LEGNICY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY SEKCJA REJESTRÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003