Poprzednio

LIGHT ADAMIETZ

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

8,4 mln zł

3,7 mln zł

2007 - 2013

2

36,7 mln zł

17,3 mln zł

2004 - 2006

1

4 mln zł

1,7 mln zł

Łącznie

4

49,2 mln zł

22,7 mln zł