Poprzednio

LIGHT ADAMIETZ

Nazwa pełna

ADAMIETZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000100273

NIP

7561836633

REGON

532242263

Adres siedziby

Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 kwietnia 2002 r.

Kapitał zakładowy

4,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Przy zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwóch innych członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie lub samodzielnie prokurent samoistny.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 8 kwietnia 2002 r.

  Wartość udziałów

  4,7 mln zł

  Liczba udziałów

  9300

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

5,2 mln zł

2022 r.

7,2 mln zł

2021 r.

6 mln zł

2020 r.

3 mln zł

2019 r.

53,7 tys. zł

2018 r.

15,5 tys. zł

2017 r.

133,7 tys. zł

2016 r.

3,6 mln zł

2015 r.

14,3 tys. zł

2014 r.

16,3 tys. zł

2013 r.

21 tys. zł

2012 r.

8,1 tys. zł

2011 r.

8,2 tys. zł

2010 r.

700 zł

2009 r.

20,4 mln zł

2008 r.

2,4 mln zł

2007 r.

498,2 zł

2006 r.

5,5 tys. zł

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5,5 tys. zł 498,2 zł 2,4 mln zł 20,4 mln zł 700 zł 8,2 tys. zł 8,1 tys. zł 21 tys. zł 16,3 tys. zł 14,3 tys. zł 3,6 mln zł 133,7 tys. zł 15,5 tys. zł 53,7 tys. zł 3 mln zł 6 mln zł 7,2 mln zł 5,2 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

8,4 mln zł

3,7 mln zł

2007 - 2013

2

36,7 mln zł

17,3 mln zł

2004 - 2006

1

4 mln zł

1,7 mln zł

Łącznie

4

49,2 mln zł

22,7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3419 SĄD REJONOWY W OPOLU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015