Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 12 kwietnia 2018 r.

Nazwa pełna

BIAŁORUSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000100142

NIP

5421952692

REGON

050293606

Data rejestracji

5 kwietnia 2002 r.

Adres siedziby

Proletariacka 11, 15-449 Białystok, Polska

Cel działania

1. Rozwijanie aktywności naukowej, kulturotwórczej oraz społecznej historyków białorutenistów, 2. Działanie na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej o białorusinach oraz poszanowania białoruskich tradycji narodowych, 3. Propagowanie postaw tolerancji narodowej, sprzyjających kształtowaniu przyjaznych stosunków pomiędzy białorusinami a polakami oraz innymi społecznościami narodowymi i etnicznymi zamieszkującymi w rzeczypospolitej Polskiej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu towarzystwa łącznie prezes i skarbnik lub prezes i sekretarz lub na podstawie upoważnienia zarządu inni członkowie zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 569 SĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY