Nazwa pełna

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY LEKARZY

Forma prawna

OGÓLNOKRAJOWY ZWIĄZEK MIĘDZYBRANŻOWY

KRS

0000100032

NIP

9531788014

REGON

810530030

Data rejestracji

14 marca 2002 r.

Adres siedziby

Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz, Polska

Cel działania

Celem związku jest obrona praw, godności i interesów lekarzy oraz przywrócenia zawodowi lekarza statusu zawodu wolnego.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

38,2 tys. zł

Prezydium Zarządu Krajowego Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz do dysponowania rachunkiem bankowym posiadają: przewodniczący, skarbnik oraz inni upoważnieni przez zarząd krajowy członkowie zarządu krajowego.

Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Krajowa Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH RZZ 203 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY