Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

5 327

Liczba organizacji

5,4 mld zł

Kapitalizacja

9,7 lat

Średni wiek organizacji

23,2 %

Udział kobiet w zarządach

Sekcja ta obejmuje działalności związane z:

  • eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych,
  • uprawą zbóż i innych roślin uprawnych,
  • chowem i hodowlą zwierząt,
  • pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych,
  • pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska