Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

4

Liczba organizacji

21 tys. zł

Kapitalizacja

3,8 lat

Średni wiek organizacji

33,3 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje różnorodną działalność produkcyjną i usługową na cele utrzymania gospodarstwa domowego.

Gospodarstwa domowe powinny być tutaj klasyfikowane, tylko wtedy, gdy nie ma możliwości określenia ich przeważającej działalności, z której się utrzymują. W przypadku, gdy gospodarstwo domowe prowadzi działalność rynkową, powinno być sklasyfikowane w odpowiednim grupowaniu Sekcji C, zgodnie z prowadzoną działalnością gospodarczą.