Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

12

Liczba organizacji

2,2 mln zł

Kapitalizacja

4,3 lat

Średni wiek organizacji

33,3 %

Udział kobiet w zarządach

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność gospodarstw domowych zatrudniających personel do prac domowych, taki jak: pokojówki, kucharze, kelnerzy, służący, kamerdynerzy, praczki, ogrodnicy, portierzy, stajenni, kierowcy, dozorcy, guwernantki, opiekunki do dzieci, korepetytorzy, sekretarki itd.

Podklasa ta pozwala zatrudnionym pracownikom potwierdzić działalność ich pracodawców poprzez spisy lub badania, nawet jeśli pracodawcą jest osoba fizyczna. Produkt wytworzony w wyniku tej działalności ulega konsumpcji przez gospodarstwo domowe.

 Podklasa ta nie obejmuje:

  • usług takich jak gotowanie, usługi ogrodnicze itp. świadczonych przez niezależnych dostawców usług (firmy lub indywidualne osoby), sklasyfikowanych w zależności od typu usługi.