Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

217

Liczba organizacji

652,6 mln zł

Kapitalizacja

7,8 lat

Średni wiek organizacji

29,9 %

Udział kobiet w zarządach