Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

17 315

Liczba organizacji

5,3 mld zł

Kapitalizacja

5 lat

Średni wiek organizacji

15,1 %

Udział kobiet w zarządach